Skryfwerk

Publikasies – Fiksie

Kortverhaal in Inkvars (2001) Tweede prys in ope afdeling van Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging)

Verskeie bydraes vir Rooi Rose en rubrieke vir Rapport

Medeskrywer van die kortverhaalbundel Viersprong, saamgestel deur Nadia de Kock (2006)

Samesteller van die kortverhaalbundel My Kort vir jou Sop (2013) – Boekemakranka

Twee kortverhale opgeneem in My Kort vir jou Sop (2013) – Boekemakranka

Groener grassies vir Sarita (2012) – Boekemakranka

Kortverhaal opgeneem in Skrik op die lyf (2015) – Tafelberg

Rympie opgeneem in Rympies vir pikkies en peuters (2015) – Tafelberg

Kortverhaal opgeneem in Hartlam (2017) – Tafelberg

Kortverhaal Ysige liefde (2017) – LitNet

Erfskandes (2018) – Boekemakranka

Kortverhaal opgeneem in ‘n Sussie vir Simone (2019) – Croyez Uitgewers (Dit is ook die titelverhaal)

 

Publications – Non-fiction

Claassen, N.C.W., De Beer, M., Hugo, H.L.E. & Meyer, H.M. (1991). Handleiding vir die Algemene Skolastiese Aanlegtoets: Senior reeks. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.

Claassen, N.C.W., De Beer, M., Hugo, H.L.E. & Meyer, H.M. (1991). Manual for the General Scholastic Aptitude Test: Senior Series. Pretoria: Human Sciences Research Council.

Claassen, N.C.W. & Hugo, H.L.E. (1991). Bylae 3 by die Handleiding vir die ASAT Senior reeks: Norms vir ‘n populasie waarvan 70 % tot 80 % as milieugestremd beskou kan word. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.

Claassen, N.C.W. & Hugo, H.L.E. (1993). The relevance of the General Scholastic Aptitude Test (GSAT) for pupils who do not have English as their mother tongue. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.

Folwaczny, J., Hugo, H.L.E. & Schoeman, A. (1991). SIEGMUND Testing System: User’s Manual. Pretoria: Human Sciences Research Council.

Hugo, H.L.E. & Claassen, N.C.W. (1991). The functioning of the GSAT Senior for students of the Department of Education and Training. Pretoria: Human Sciences Research Council.