Wie ek Is

As MaanKind het ek baie vriende op die internet gemaak, en ek is dankbaar daaroor. Dit het my lewe verryk op maniere wat geen mens kan besef nie. Dit het my in aanraking gebring met skrywers en die skrywerswêreld en ek het algaande besef dat dit wat ek van kindsbeen af verafgod het, inderdaad deel is van die lewe.

Ons almal verskil, ons sieninge van mekaar en van die lewe verskil. Self is ek middeljarig, van gemiddelde intelligensie, vrou, ma, stiefma, ouma, halfpad afgetree en ek sukkel nog al my lewe met 5 kg wat ek graag sou wou verloor. As ek egter in die spieël kyk, sien ek ‘n gesonde vrou wat met haar bietjie talente gewoeker het en hard geleer en gewerk het het en haar kinders goed grootgemaak het en lekker kos kook vir haar man en die goeters doen wat ek graag wou doen my lewe lank. Ek is gesond, gelukkig en tevrede met wie en wat ek is. My lewe is vir my lekker hier by die see in Kleinmond. Die goeters wat ek doen is vir my lekker en dit sluit teken, verfwerk, strykwerk en skryfwerk in.

Dan leer ek ook graag. Ek het ‘n paar formele kwalifikasies, ‘n Honneurs in Sielkunde, ‘n Diploma in Finansiële beplanning, Sertifikate in programmering en ander diverse dinge.

Verder is MOOC’s deesdae wonderlik en ek het verskeie kursusse deur verskillende Universiteite regoor die wêreld voltooi, onder andere in Graphic Design en Nutrition. Tans is ek besig met uitgebreide studie by die International College of Clinical Hypnosis Practitioners, om my te bekwaam as Hipnoterapeut. Dan doen ek ook tussenin ‘n kursus om my te bekwaam as Life Coach by ILS Coaching International. Die Arcane School het my ook as student aanvaar, as deel van my spirituele ontwikkeling.

Ek doen wat ek kan, met dit wat ek het, ek lewe soos ek wil, wanneer ek kan.